.

ชีทวนวิทยาสามัคคี.....

 
 
 
กรกฎาคม 2560
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560
  หน้าหลัก    บุคลากร 
บุคลากร
 


นายชาตรี ทองพิทักษ์
ครู


นายเกรียงศักดิ์ โอบอ้วน
ครู


นายสุวิทย์ เทียมทัด
ครู


นายธีระพงษ์ คันธจันทน์
ครู


นางสุมาลี เทียมทัด
ครู


นางดารุณี แกมทับทิม
ครู


นางสาววราทิพย์ หมื่นยุทธ
ครู


นางสาวดารกา บุญกาญจน์
ครู


นายศรีถา ชูชื่น
ครูผู้ช่วย


นางสาวจิราวัลย์ กอบเกื้อ
ครู ผู้ช่วย


นางสาวปริฉัตร พันธุ์เทียน
ครูผู้ช่วย


นายทวีวัฒน์ สายสุด
ครูผู้ช่วย


นางสาวธันยชนก เบ้าทอง
ครู อัตราจ้าง


นายณัฐณรงค์ ธานี
พนักงานราชการ


นายอนันนต์ แสงคำ
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.81.85.20
คุณเข้าชมลำดับที่ 445,376
 
โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
หมู่ที่ 4 บ้านท่าศาลา ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
Tel : 045-232057
Email : cheetuanwit@gmail.com